คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

ติดกล้องหน้ารถได้ส่วนลดเบี้ยประกัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายทะเบียน เรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในรถ ได้รับส่วนลดร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ มีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นผู้ลงนามในคำสั่ง มีเงื่อนไขให้แสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด เพื่อเอาประกันในเวลาทำสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งไว้ตลอดระยะเวลา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 19 พ.ค.เป็นต้นไปราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายทะเบียน เรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในรถ ได้รับส่วนลดร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ มีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นผู้ลงนามในคำสั่ง มีเงื่อนไขให้แสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด เพื่อเอาประกันในเวลาทำสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งไว้ตลอดระยะเวลา มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 19 พ.ค.เป็นต้นไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon