คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

ติวเข้มข้าราชการเป็นที่ปรึกษา SME

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร) ธีรพล ขุนเมือง บอกว่า การเปิดฝึกอบรม หลักสูตร พื้นฐานเพิ่มผลิตภาพแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรกรมฯ ให้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ ให้คำแนะนำแก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ ที่มีการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ในปี 60 มีเป้าหมาย กลุ่ม SMEs 180 แห่ง พัฒนาพนักงานไม่น้อยกว่า 10,000 คน และในปี 61 กพร.มีเป้าหมายเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ อีกจำนวน 250 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่ม SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon