คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"ตึกสูงเป็นพิษ" คำถามจากชุมชนพญาไท สู่ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม

กรณีม็อบที่มาคัดค้าน พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม บริเวณทำเนียบรัฐบาล หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้ายกกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างตึกสูงในเมืองหลายแห่ง ที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนเมืองใหญ่ หลายคนอาจจะต้องกลับมาทบทวนถึงความสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้อีกครั้ง เพราะมันหมายถึงการปกป้องชุมชนจากโครงการขนาดใหญ่ ไปติดตามรายงาน คุณธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัยชุมชนพญาไท ย่านอยู่อาศัยของคนกรุงเทพดั่งเดิม วิถีชีวิตของคนที่นี่ กำลังถูกสั่นคลอนหลังมีโครงการคอนโดสูงสร้างล้อมชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ ตึกสูงเป็นพิษ คือข้อความที่ระบุในป้ายขอคืนคุณภาพชีวิตของชาวพญาไท ที่ติดไว้บนกำแพงของบ้านหลายหลังอาคารสูงหลายโครงการในซอยพหลโยธิน ซอย 11 ยังเป็นที่เคลือบแคลงของคนในชุมชน ด้วยพบว่าถนนในซอยมีความกว้างเพียง 8.9 เมตร การอนุญาตให้ก่อสร้างตึกสูง 20-30 ชั้น ในบริเวณนี้ถูกกฏหมายหรือไม่ยังมีโครงการคอนโดสูงแห่งหนึ่งในซอยพหลโยธิน 9 คชก. เคยปฏิเสธการอนุมัติ EIA ในการอนุมัติ โดยในโครงการกลับไปขอความเห็นชอบจากชุมชน แต่ต่อมา คชก. กลับมีมติอนุมัติ EIA ในกลับดังกล่าว โดยชุมชนยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบปัญหาการก่อสร้างที่ชุมชนพญาไทยเป็นตัวอย่างของความบกพร่องของการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... กำลังซ้ำเติมพวกเขา เนื่องจากมาตรา 1 ใน ร่างกฏหมายฉบับนี้ รวบรัดขั้นตอนการทำ EIA ให้สั้นลง และผ่านการอนุมัติได้โดยง่ายนอกจากชุมชนพญาไทยแล้วมีชาวบ้านเกือบทั่วประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ออกมาคัดค้านร่างกฏหมายฉบับนี้แต่อีกด้านหนึ่งก็มีนักวิชาการที่เห็นด้วยกับการแก้กฏหมายสิ่งแวดล้อม เพราะเห็นว่าขั้นตอน EIA ที่ซับซ้อนกระทบความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติหากร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... ถูกประกาศใช้ เครือข่ายภาคประชาสังคม เห็นว่า จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในอีก หลายชุมชนที่เคยอยู่กัน อย่างสงบสุข
image beaconimage beaconimage beacon