คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
มติเขตประเวศ สั่งปิดถาวร 3 ตลาด ซอยสวนหลวง

ถกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ 1 พ.ค.

เลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สปท.คำนูณ สิทธิสมาน บอกว่า ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคมนี้ ที่ประชุม สปท.จะพิจารณาวาระ การปฏิรูปสื่อสารมวลชน ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน หลังวิป สปท.ได้มีการหารือ 2 ประเด็น คือ องค์ประกอบของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ และการกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพ ด้านนายกฯยืนยันไม่ได้ปิดกั้นสื่อแต่เห็นว่าทุกฝ่ายควรช่วยกันหาทางออกเลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สปท.คำนูณ สิทธิสมาน บอกว่า ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคมนี้ ที่ประชุม สปท.จะพิจารณาวาระ การปฏิรูปสื่อสารมวลชน ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน หลังวิป สปท.ได้มีการหารือ 2 ประเด็น คือ องค์ประกอบของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ และการกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพ ด้านนายกฯยืนยันไม่ได้ปิดกั้นสื่อแต่เห็นว่าทุกฝ่ายควรช่วยกันหาทางออก

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon