คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ทดสอบวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกก่อนนำมาใช้

ช่วงคุยกับธีระ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาโรคติดต่อใหม่อุบัติซ้ำ กับประเด็น ทดสอบวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกก่อนนำมาใช้ช่วงคุยกับธีระ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาโรคติดต่อใหม่อุบัติซ้ำ กับประเด็น ทดสอบวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกก่อนนำมาใช้
image beaconimage beaconimage beacon