คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"ทบ." จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นประธานจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการของกองทัพบก เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จากวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 89 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมบริจาคโลหิตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย แห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองสิริราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 สิริรวมระยะเวลา 70 ปี นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการ ความเดือดร้อนและความจำเป็นของราษฎรของพระองค์ท่าน ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ และยังพระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักพัฒนา รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน //ด้านการทหาร ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องศึกษาค้นคว้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
image beaconimage beaconimage beacon