คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ทหารใช้ ฮ. ช่วยดับไฟป่าบนเขาที่พะเยา

พะเยา - นายเสกสรร มูลอินต๊ะ หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการทหาร ปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ควบคุมไฟป่า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำการควบคุมและดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอทั้งนี้ กำลังผสมชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า สบอ.15. เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม เจ้าหน้าที่อุทยานชาติแม่ปืม เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย ฝ่ายปกครองตำบลสันมะค่า, ฝ่ายปกครองตำบลหงส์หิน, เทศบาลตำบลสันมะค่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอป่าแดด ชุด รส.ป.17 อ.ป่าแดด หน่วยทหารสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ ปฏิบัติการดับไฟป่า ในพื้นที่รอยต่อ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และ อ.จุน จ.พะเยา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยร่วมกับ ชุดฝ่ายความมั่นคงอำเภอจุน ,กำนัน , ผญบ. , ชรบ. ,จิตอาสา ตำบลสันมะค่า และตำบลหงส์หิน , ชุด รส.อ.ป่าแดด ,ชุด รส.อ.จุน ,ทต.สันมะค่า ทำแนวสกัดไฟป่า ทางภาคพื้นดิน พิกัด 610595 E 2155260N ถึงพิกัด 613037 E 2154527 N ท้องที่บ้านวังน้อย ม.5 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และ ท้องที่บ้านพวงพะยอม ม.6 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดับไฟป่า จาก ผบ.รส.จว.ชร. โดยใช้ ฮ MI-17/405 สนับสนุนการดับไฟทางอากาศ ทำให้สามารถควบคุมไฟได้สำเร็จ . . สำหรับสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค ไฟป่าเกิดบริเวณขุนห้วยป่าเมี่ยงพื้นที่รอยต่อของ จ.เชียงรายและพะเยา สภาพเป็นภูเขาสูงชันอยู่ด้านในของพื้นป่า เกิดไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้าง สภาพเป็นป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ และพบก่อไผ่ตายขุยเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความยากลำบากในปฏิบัติงานเป็นอย่างมากและเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำแนวควบคุม ระยะทางประมาณ 10 กม. เพื่อป้องกันไฟป่า จากพื้นทีป่า ม.5 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ตามแนวสันเขาไปยังพื้นที่ป่า ม.6 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา... . . . . . . ..

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon