คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
รอผลตรวจกระสุนปืนไรเฟิล "เปรมชัย"

"ทหาร" ร่วมสร้างฝายมีชีวิต

ชาวบ้านตำบลบัวใหญ่ ร่วมกับทหาร และผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตแห่งแรกขึ้น เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ พร้อมกับประชาชน อำเภอนาน้อย เปิดโครงการบัวใหญ่ร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ที่ลำน้ำบ้านทัพม่านหมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งถือเป็นการสร้างฝายมีชีวิตพื้นที่แรกของอำเภอนาน้อยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับ แหล่งน้ำในการนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ให้มากขึ้น ร่วมกันพื้นฟูระบบนิเวศและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของชุมชน ในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำแล้งต้นไม้ยืนต้นตาย เนื่องจากขาดน้ำใต้ดิน ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้น โดยการนำเอาภูมิปรัชญาชาวบ้านผสมผสานกับภูมิสังคมของพื้นที่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่ดีร่วมกันที่ผ่านมา เวลามีฝนตกลงมาเพียงไม่กี่ครั้ง ก็จะมีน้ำไหลมามากและมีสีขุ่นแดงเพราะ ไม่มีต้นไม้ปกคลุมเนื่องจากต้นไม้ใบหญ้าแห้งตาย จากการที่ดินขาดความชุ่มชื้นไม่มีน้ำใต้ดิน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดินถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำ เมื่อน้ำถูกปิดกั้นมากๆก็จะทำให้น้ำรวมตัวกันแล้วไหลเข้ามาในชุมชนเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในการกักเก็บน้ำ และชะลอการไหลของน้ำ การสร้างฝายมีชีวิตเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสร้างฝายมีชีวิตครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้าและราษฎรในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon