คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ทางหลวงชนบทขยายถนนสาย ปท.4001 จ.ปทุมธานี แก้ปัญหาการจราจร

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 บ้านคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรยกระดับมาตรฐานทาง แบ่งเบาจราจรสายหลัก เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยให้กับประชาชนรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประศักดิ์ บัณฑุนาคให้รายละเอียดว่า เดิมถนนสายดังกล่าวผิวจราจรกว้างเพียง 6 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ในขณะที่ปริมาณการจราจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินขยายผิวจราจรสายดังกล่าวเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้าง 7 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 14+066 ถึง กม.ที่ 15+081 รวมระยะทาง 1.051 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 10.786 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว ซึ่งทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและ ไปสู่ปลายทางด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon