คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ทำพิธีอัญเชิญต้นข้าวไปที่พระเมรุมาศจำลอง

ชาวบ้านตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จันทบุรี รวมทั้งชาวบ้านเกษตรกรชาวนาบ้านหมู่ศาลาแดง ทำพิธี อัญเชิญแม่พระโพสพจำนวน 8,999 ต้น เพื่อนำไปจัดเป็นนิทรรศการที่บริเวณรอบพระเมรุมาศจำลอง จันทบุรี น้อมนำแนวทางพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียงโดยขบวนของชาวบ้านจะเคลื่อนตัวออกจากวัดทองทั่ว มุ่งหน้าแปลงนาที่บ้านหมู่ศาลาแดง ก่อนที่เกษตรกรชาวนาจะร่วมกันอัญเชิญแม่พระโพสพ นำต้นข้าวขึ้นจากแปลงนา ใส่วัสดุที่จัดเตรียมไว้ก่อนขนย้ายไปประดับสถานที่รอบพระเมรุมาศจำลอง ประดับตกแต่งเป็นนิทรรศการให้เรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
image beaconimage beaconimage beacon