คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ทุกข์ของคนลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา

ติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลาว่าเป็นอย่างไร มีความทุกข์และเดือดร้อนแค่ไหนไป ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลาว่าเป็นอย่างไร มีความทุกข์และเดือดร้อนแค่ไหนไป ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้
image beaconimage beaconimage beacon