คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันนาข้าวสกลนคร 44 ล้านบาท

"ธ.ก.ส." จ่ายค่าสินไหมน้ำท่วมใหญ่ที่ จ.สกลนคร รอบแรกกว่า 44 ล้านบาท เดินหน้าโครงการประกันภัยข้าวนาปีสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร ติดตามได้จากรายงานอิทธิพลจากพายุเซินกา ที่แผ่เข้าปกคลุมไทยช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายพื้นที่ และเกิดน้ำท่วมฉับพลันในรอบ 30 ปีที่จังหวัดสกลนคร สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว พืชไร่ พืชสวนและปศุสัตว์ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและจ่ายเงินสินไหมทดแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นุกูล ปาระชาติ บอกว่า จังหวัดสกลนครมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 1.63 แสนราย พื้นที่เพาะปลูกข้าวรวม 2 ล้านกว่าไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 65,407 ราย พื้นที่เอาประกัน 901,700 ไร่ โดย ธ.ก.ส.ได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร รอบแรกจำนวน 4,481 ราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 36,000 ไร่ จำนวนเงินกว่า 44 ล้านบาทและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรทุกรายโดยตรง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หากได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขกรมธรรม์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในอัตราสูงสุด 1,260 บาทต่อไร่ส่วนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่เหลือ ธ.ก.ส.จะประสานผู้รับประกันภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรได้รับค่าสินไหมโดยเร็วต่อไป และขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งการแก้ปัญหาเร่งด่วนขณะเกิดภัยพิบัติการวางแผนแก้ปัญหาและป้องกันในระยะกลางและระยะยาว รวมไปถึงการจัดทำโครงการประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
image beaconimage beaconimage beacon