คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ธ.ก.ส.มหาสารคาม ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม จ่ายเยียวยาเกือบ 420 ล้าน

ธ.ก.ส.มหาสารคาม ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 139,970 ราย จ่ายเงินเยียวยาเกือบ 420 ล้านบาทนายจิรวัฒน์ โลหะ ผอ. ธ.ก.ส.มหาสารคาม เปิดเผยว่ามหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากแม่น้ำชีล้นตลิ่งที่น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ระบายลงมาสู่แม่น้ำชีและจากพายุเซินกาที่ท่วมขัง ทำให้เกษตรกรต้องประสบอุทกภัย บ้านเรือนถูกน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย ผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ธกส.จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัย ซึ่งโครงการนี้เป็นมาตราการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัส และพายุเซินกา ซึ่งมติ ครม.เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2560 ได้ให้ความเห็นชอบแลอนุมัติการช่วยหลือเยียวยา โดยให้ ธกส.ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรตามรายชื่อที่สำนักปลัด ก.เกษตรฯ จัดส่งโครงการมาตรการการช่วยเหลือเยียยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 2559/60 จำนวน ครัวเรือนละ 3000 บาทซึ่งจากปัญหาอุกทภัยในเขตมหาสารคาม มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง ธกส.ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2560 แล้วซึ่งเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 139,970 ราย เยี่ยวยาผู้ประสบภัย 419.9 ล้านบาทล่าสุด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ มหาสารคาม รายงานข้อมูลมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โกสุมพิสัย สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีลดลง 3 ซ.ม. อ.กันทรวิชัย น้ำในแม่น้ำชีลดลง 4 ซ.ม. อ.เมือง แม่น้ำชีลดลง 4 ซ.ม.
image beaconimage beaconimage beacon