คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 6 หมื่นล้าน

ธ.ก.ส.โอนให้แก่เกษตรกรแล้วกว่า 3.8 ล้านราย คิดป็นเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ผู้ปลูกข้าวรองผู้จัดการ ธ.ก.ส.สมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ บอกว่า โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 โดยได้โอนเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ล่าสุดโอนให้แก่เกษตรกรแล้วกว่า 3.8 ล้านราย เป็นเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท ขณะที่โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว มีเกษตรกรได้รับเงินโอนแล้ว 3.7 ล้านราย 3.1 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้บางส่วนที่มีการร้องเรียนมาว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดย ธ.ก.ส.ได้เร่งตรวจสอบข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่เป็นการขึ้นทะเบียนหลังสิ้นสุดโครงการ และบางส่วนข้อมูลไม่ถูกต้อง เบื้องต้นได้ประสานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินการแล้ว ก่อนเสนอ ครม.พิจารณาช่วยเหลือโดยเร็ว

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon