คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"กองปราบปราม" เรียกสอบพยานใหม่ "คดีหวย 30 ล้าน"

"ธปท." ขอความร่วมมือสถาบันการเงินช่วยลูกหนี้น้ำท่วม

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. สมบูรณ์ จิตเป็นธม ระบุ ธปท.ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท.พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนและสภาพคล่องในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือสามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้รวมทั้งให้ผู้ประกอบบัตรเครดิตปรับลดอัตราการผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำได้ตามความเหมาะสม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon