คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

ธุรกิจกับ "ความเชื่อ"

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รศ.ดร. ธวัช หอมทวนลม คณะศาสนาและปรัชญา ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย กับประเด็นร้อน "ธุรกิจกับความเชื่อ"สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รศ.ดร. ธวัช หอมทวนลม คณะศาสนาและปรัชญา ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย กับประเด็นร้อน "ธุรกิจกับความเชื่อ"

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon