คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"กองปราบปราม" เรียกสอบพยานใหม่ "คดีหวย 30 ล้าน"

นกปากห่างอพยพ หาแหล่งอาหาร

พบนกปากห่างทั้งนกพื้นที่และนกอพยพนับแสนตัวอาศัยในพื้นที่แหล่งน้ำ ใกล้ทุ่งนาข้าวที่กำลังเพาะปลูก จ.พิจิตรบริเวณหนองหันตรา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบนกปากห่างจำนวนนับแสนตัว อพยพรวมตัวกันทำรังอาศัยที่บริเวณต้นไม้ภายในหมู่บ้าน โดยนกปากห่างจำนวนมากทำรังและอาศัยอยู่บนต้นไม้ เป็นที่พักอาศัย ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ในบริเวณที่เกษตรกรที่เริ่มทำการเพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นสถานที่แหล่งอาหารของนกปากห่าง โดยเฉพาะ หอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของชาวนาเนื่องจากนกปากห่าง กินหอยเชอรี่เป็นอาหาร ทำให้ชาวนาได้ประโยชน์จำนวนหอยเชอรี่ที่จะกัดกินต้นข้าวชาวนาจนได้รับความเสียหายลดจำนวนลง จนไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูข้าวสำหรับตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในทุกทุกปีจะมีนกปากห่างมาพักอาศัยในพื้นที่ ในช่วงระยะ 1 เดือน เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านบุ่งเป็นพื้นที่ลุ่มแหล่งน้ำ แต่ ปีนี้พบมีจำนวนมาก เพื่อหาแหล่งอาศัยเป็นแหล่งหาอาหาร โดยจะลงกินหอยเชอร์รี่ตามทุ่งนา ส่งผลดีกับชาวนาเนื่องจากนกช่วยกินหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูตัวสำคัญของชาวนา แต่ก็ส่งผลเสียเนื่องจากนก ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้จำนวนมาก ทำให้ต้นไม้ตาย และ ทิ้งมูลสัตว์ ส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังเกรงว่านกจำนวนมากจะนำเชื้อโรคโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกเข้ามาในพื้นที่

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon