คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"นร." ทำว่าวไทย กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

น.ส.อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เด็กนักเรียนหญิงและชาย จำนวน 24 คน แบ่งกลุ่มกันเรียนรู้วิธีการทำว่าวไทยชนิดต่างๆ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ตามนโยบายของสพฐ. โดยนักเรียนแต่ละคนจะเตรียมอุปกรณ์การทำว่าวมาจากที่บ้าน ก่อนจะร่วมมือร่วมแรงกันขึ้นโครงและติดกาวแปะกระดาษจนเป็นว่าวที่มีสีสันสวยงาม หลังทำเสร็จแล้วจึงนำไปทดสอบที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลายจากการเรียนปกติในห้องเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานการละเล่นพื้นบ้านของไทย ซึ่งเมื่อถึงฤดูหนาวชาวบ้านจะนิยมทำว่าวเล่นกันเป็นจำนวนมาก
image beaconimage beaconimage beacon