คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
มติเขตประเวศ สั่งปิดถาวร 3 ตลาด ซอยสวนหลวง

นวัตกรรมจัดการหมอกควัน

ภาคเหนือมักประสบกับปัญหาหมอกควัน สาเหตุจากการลักลอบเผาป่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบการเผาป่าเต็มทุกพื้นที่ในจังหวัดน่าน หลังจากคิดค้นนวัตกรรมตรวจวัดสภาพหมอกควัน ที่นำไปติดตั้งและรายงานผลผ่านแอปพลิเคชั่นทุกๆ 10 นาที ไปติดตามรายงานนี้จากขวัญเรียม แก้วสุวรรณทุกๆ ปีจังหวัดทางภาคเหนือจะประสบกับปัญหาหมอกควัน สาเหตุจากไฟป่าที่ลักลอบเผา โดยเฉพาะจังหวัดน่านมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตราฐาน อยู่ในระดับส่งผลต่อสุขภาพ แม้ทางจังหวัดจะระดมหน่วยงานเกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกัน ทั้งห้ามเผาป่า ปิดป่า เจ้าหน้าที่ลาดตะเวน 24 ชั่วโมง ให้รางวัลคนแจ้งเบาะแส แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลดีมากนัก เพราะค่าฝุ่นละอองยังเกินค่ามาตรฐานการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจึงเป็นอีกหนทางที่จะช่วยลดหมอกควันได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้คิดค้นนวัตกรรมตรวจวัดสภาพหมอกควัน ที่รายงานผลผ่านแอปพลิเคชั่นทุกๆ 10 นาที โดยได้นำไปติดตั้งทดลองที่จังหวัดน่าน จำนวน 95 เครื่องเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว รายงานผลพบว่าเริ่มมีการเผาป่าตั้งแต่กุมภาพันธ์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคมพบว่าทั้ง 95 จุดมีการเผาป่าเต็มพื้นที่แม้เครื่องตรวจวัดนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ค่ะ แต่ทำงานในลักษณะเตือนให้คนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รัฐรับทราบว่าขณะนี้มีหมอกควันในระดับใด ควรจัดการและรับมืออย่างไร โดยเครื่องจะแสดงค่าผ่านปุ่มไฟสีต่างๆ เช่น สีเหลืองเริ่มมีหมอกควัน สีส้มหมายถึงหมอกควันอยู่ในระดับอันตราย สีแดง หมายถึงหมอกควันอันตรายมากทั้งนี้ ในอนาคตคาดว่าเครื่องนี้จะสามารถจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน จึงได้ประสานไปยังกรมบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำเครื่องนี้ไปติดตั้งในจุดที่เป็นปัญหาด้านกรมบรรเทาสาธารณภัย บอกว่า นวัตกรรมนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในยุคที่ประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยในอนาคตนวัตกรรมนี้สามารถนำมาเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนการทำงานของกรมบรรเทาสาธารณภัยได้ต้นเหตุของปัญหาไม่สามารถแก้ได้ การแก้ที่ปลายเหตุอาจเป็นอีกทางออกหนึ่งค่ะ แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเสนอให้จุฬาต่อยอดเครื่องมือให้สามารถแปลข้อมูลให้ชาวบ้านรับรู้สถานการณ์ เช่น วันนี้จะออกจากบ้านต้องพกหน้ากากอนามัย

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon