คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

นักบินเครื่องราชพาหนะ

ราชพาหนะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงใช้ในการปฎิบัติพระราชกรณียกิจ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนราชพาหนะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงใช้ในการปฎิบัติพระราชกรณียกิจ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชนคนไทยทุกคน
image beaconimage beaconimage beacon