คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

นัดถก 18 เม.ย. หามาตรการล้อมคอก "เวลท์ เอเวอร์"

พาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่ 18 เมษายนนี้ หาแนวทางอุดช่องโหว่ กรณีบริษัทจดทะเบียนหลอกลวงประชาชน เหมือนกรณีบริษัท เวลท์ เอเวอร์ พร้อมเพิ่มบทลงโทษผู้ประกอบการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อภิรดี ตันตราภรณ์ ระบุ ในวันที่ 18 เมษายนนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเป็นเจ้าภาพหลักจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและแนวทางอุดช่องโหว่ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทที่จดทะเบียน นำธุรกิจมาหาประโยชน์โดยมิชอบหลอกลวงประชาชนได้เหมือนกรณีของบริษัท เวลท์ เอเวอร์โดยหน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. กรมการปกครอง กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมจะหารือถึงแนวทางการบูรณาการข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ การขออนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานให้อยู่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยง่าย โดยเฉพาะข้อมูลและประวัติของผู้กระทำความผิดที่มาสวมรอยขอจดทะเบียนนิติบุคคลหรือขออนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อตัดวงจรมิจฉาชีพในคราบธุรกิจที่เข้ามาหากินและหลอกลวงประชาชนนอกจากนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้น ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดฐานหลอกลวงประชาชนหรือฐานความผิดอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ้ำรอยขึ้นอีกในอนาคต

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon