คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

นายกฯ ตรวจราชการ "นครพนม"

วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครพนม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาในด้านต่างๆ ของจังหวัดนครพนม เราจะไปติดตามการลงพื้นที่ครั้งนี้กับคุณศิวะ โลโห รายงานสดจาก จ.นครพนมภารกิจสุดท้าย ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่จังหวัดนครพนม ก่อนเดินกลับของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ คือเยี่ยมชมศักยภาพการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด โดยนายกฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุป การท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงและการก่อสร้างพญาศรีสัตตนาคราช ที่จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่ นายกฯ และคณะ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ที่สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ใกล้กับด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 นครพนม คำม่วน หลังจากรัฐบาลมีการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมาตั้งแต่ ปี 2558 ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล ซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลได้มีคำสั่งตามมาตรา 44 กันเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจ บริเวณโคกภูกระแต เนื้อที่ 1,400 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 2,938 ไร่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเชิญชวนผู้ประกอบการมาลงทุน โดยได้มีการดำเนินการแก้ไขออกโฉนดให้เป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้วจากนี้จะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกาศเชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาดำเนินการให้ชัดเจนมากขึ้นขณะที่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ พร้อมด้วย คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.ส่วนกลาง และ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร เพื่อรับฟังผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการเสนองบประมาณในการสนับสนุนโครงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งโครงการที่กลุ่มจังหวัดต้องการผลักดันและรับการสนับสนุน ได้แก่ โครงการด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน โดยจังหวัดนครพนม ได้มีการเสนอของบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางริมฝั่งแม่น้ำโขง เชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.นครพนมส่วนอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา คือการเดินทางเข้ากราบสักการะองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิประจำจังหวัดนครพนม ที่อยู่ระหว่างการนำเสนอขึ้นจดทะเบียนมรดกโลกซึ่งทางจังหวัดนครพนมได้จัดแสดงนิทรรศการ พระธาตุพนมกับการเป็นมรดกโลก มีการหนดยุทธศาสตร์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่หลัก พื้นที่กันชน และพื้นที่พัฒนา หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา เห็นชอบในการนำเสนอพระธาตุพนมเข้าสู่รายชื่อเบื้องต้น ไปยังศูนย์มรดกโลกของยูเนสโก้ โดยก่อนเดินทางออกจากพระธาตุพนมนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปทักทายประชาชนที่มารอให้กำลังใจ และร่วมถ่ายภาพกับประชาชนและนักเรียนที่มารอต้อนรับด้วย

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon