คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

นายกฯ ประชุม ครม.ไม่ตอบคำถามปล่อย 16 แกนนำ

การประชุม ครม.สัญจร ที่สงขลา เริ่มต้นขึ้นทตั้งแต่ช่วงเช้า ท่ามกลางฝนตกหนัก จนต้องยกเลิกถ่ายรูปหมู่แหลมสมิหลา ขณะที่นายกฯ ปฏิเสธตอบคำถามการปล่อยตัว 16 แกนนำคัดต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ติดตามรายละเอียด คุณสุพิชฌาย์ รัตนะ สดจากสงขลาบรรยากาศการประชุม ครม.นอกสถานที่ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา โดยช่วงเช้า พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ และหัวหน้า คสช.ได้ยกเลิกกำหนดการถ่ายรูปหมู่ที่บริเวณแหลมสมิหลา และการเข้าสักการะกรมหลวงชุมพร เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่คืนวันที่ 27 พ.ย.และต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้า จนทำให้มีน้ำท่วมขัง อีกทั้งฝนก็ยังตกตลอดเวลาโดยการประชุมครั้งนี้มี ครม.เข้าร่วม 15 คนรวมนายกฯ ด้วย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ครม.ชุดใหม่ โดยยังไม่ผ่านขั้นตอนการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฎิบัติหน้าที่ โดยกระทรวงที่ยังไม่มีรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้ปลัดกระทรวงเข้าประชุมแทนก่อนการประชุม ครม.ในเวลา 09.00 น.พล.อ.ประยุทธ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมสอบถามนักศึกษาว่าเรียนอะไรกันบ้าง และเรียนไปเพื่ออะไร ซึ่งนักศึกษาตอบว่าเรียนเพื่อทำงาน นายกฯ จึงกล่าวว่า เรียนจบแล้วต้องมีงานทำทุกคน เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทุกคนต้องสร้างความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างอยู่ที่วิธีคิดและสมอง นอกจากนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนดีและช่วยกันพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเวลาจะทําอะไรก็อยากให้คิดถึงพ่อแม่ต่อมา นายกฯ ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย โดยได้ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียด พร้อมกับสั่งการให้ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาดูและเก็บข้อมูล เพราะงานเหล่านี้เป็นโครงการที่ดี จึงควรนำไปต่อยอด และระหว่างที่เยี่ยมชมเครื่องผลิตไบโอดีเซล นายกฯ กล่าวสั้นๆ ว่าน่าจะนำไปต่อยอดผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มสำหรับการรักษาความปลอดภัยในการประชุมครั้งนี้ครั้งนี้ อยู่ในขั้นสูงสุด เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสื่อมวลชนทุกคนจะต้องติดบัตรแสดงตนอย่างชัดเจน รวมทั้งการเข้าไปในภายในอาคารจะต้องตรวจสแกนบัตรและวัตถุต้องสงสัยทั้งหมด แม้แต่รัฐมนตรีบางคนก็ต้องเดินเข้าเครื่องตรวจสแกนอย่างละเอียดยกเว้นนายกฯ เพียงคนเดียวพล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธที่จะตอบถามผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว 16 แกนนำเครือข่ายต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา ขณะที่ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเช่นกันโดยกล่าวเพียงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการและพิจารณาสำหรับวาระการประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง โดยเฉพาะผลการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคใต้และชายแดนภาคใต้ กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทางภาคเอกชนจากหอการค้า 14 จังหวัดภาคใต้ได้เสนอให้รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมระบบราง ทางหลวง ท่าเรือ และสนามบิน รวม 14 โครงการ มูลค่าการลงทุนประมาณ 5 แสนล้านบาทขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอร่างทิศทางการพัฒนาภาคใต้และชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวในภาคใต้ และพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกด้วย ส่วนวาระอื่น ๆ ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานั้น กระทรวงการคลัง จะเสนอมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยเสนอแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
image beaconimage beaconimage beacon