คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
เร่ง!.....สรุปคดี "เปรมชัย" ล่าเสือดำ

นายกฯ สักการะพระธาตุพนม

วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.นครพนม เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่อยู่ในโครงการระยะ 2 และยังเข้าสักการะพระธาตุพนมที่ิิอยู่ระหว่างการยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก คุณพรพรรณ เพ็ชรแสน รายงานสดจาก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.นครพนม เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่อยู่ในโครงการระยะ 2 และยังเข้าสักการะพระธาตุพนมที่ิิอยู่ระหว่างการยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก คุณพรพรรณ เพ็ชรแสน รายงานสดจาก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon