คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

นำน้ำแจกบรรเทาความเดือดร้อน หลังประปาไม่ไหลมาร่วมเดือน

ภูเก็ต - รถบรรทุกน้ำของสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯและประปาส่วนภูมิภาคนำน้ำไปแจกจ่ายประชาชน หลังเข้าร้องเรียนต่อผู้ว่าฯ เหตุเดือนร้อนหนักเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลมานับเดือนภายหลังชาวบ้านในตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในซอยกิ่งแก้ว และโครงการเอื้ออาทรรัษฎา หรือแฟลตเคหะรัษฎา รวมจำนวนประมาณ 100 คน ได้ไปร้องเรียนต่อนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลมาเป็นเวลาร่วม 1 เดือน ทำให้ต้องซื้อน้ำจากรถน้ำของเอกชนมาใช้ กระทบต่อการดำรงชีวิตทำให้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ในส่วนของนิติบุคคลโครงการแฟลตเคหะรัษฎา ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาได้ใช้เงินส่วนกลางซื้อน้ำบริการลูกบ้านแล้วกว่า 700,000 บาท ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนกิ่งเกาะแก้วก็ต้องจ่ายซื้อน้ำจากรถน้ำเอกชน 2-3 วันต่อครั้ง ครั้งละประมาณ 400 บาท ต่อปริมาณน้ำ 2,000 ลิตร . . ทั้งนี้จากการประชุมร่วมกันของทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน และฤดูแล้งมาเร็ว ทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำ 3 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำบางวาง อ่างเก็บน้ำบางเหนียวและอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ปริมาณลดน้อยลง ซึ่งสามารถบริหารจัดการให้ใช้ได้ไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ หากฝนไม่ตกลง ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้นให้กับชาวบ้านก็จะมีการจัดส่งรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และวางแผนในการจัดรถบรรทุกน้ำเข้าไปส่งให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังเกิดภาวะน้ำประปาไม่ไหล โดยมอบหมายให้ตำบลรัษฎารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงและการจัดหาอุปกรณ์ในการรองรับน้ำขนาดใหญ่มาจัดวางไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถมารับน้ำไปใช้ตามบ้านเรือนของตนเองของตนเองต่อไป . อย่างไรก็ตามล่าสุดรถบรรทุกน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต จำนวน 4-5 คัน ได้นำน้ำไปส่งให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในโครงการแฟลตเคหะรัษฎา เรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกัน รถบรรทุกน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จำนวน 2 คัน ซึ่งบรรทุกน้ำได้คันละ 10,000 ลิตร ได้นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนกิ่งแก้ว โดยต่างนำภาชนะใส่น้ำขนาดต่างๆ มารองรับน้ำเพื่อนำไปใช้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น มีทั้งภาชนะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตามกำลังความสามารถแต่ละคน ทั้งบรรทุกใส่ท้ายรถยนต์กระบะ รถสามล้อพ่วงข้าง และรถจักรยานยนต์ สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาหนัก พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่จัดรถน้ำมาบริการ... . . . . . . . . ...

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon