คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
น้ำคลองลดชาวบ้านทอดแหหาปลาคึกคัก

นำร่องรับความเห็นปฏิรูปตำรวจ

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูปตำรวจที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ)โดยมี พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ประธานอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น เป็นประธานเปิดเวทีฯรับฟังความคิดเห็นนำร่องที่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดแรกในภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมโดยครั้งนี้ถือเป็นเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนการยกร่าง พ.ร.บ.และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) อีกทั้งเป็นการรวบรวม ความคิดเห็นและสรุปผลส่งให้กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อจัดทำแนวทางประกอบการปฏิรูปต่อไปโดยรูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็นนั้นได้มีการจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ โดยทุกเวทีนั้นจะมีผู้เข้าร่วมที่มาจากหลากหลายอาชีพทั้งตำรวจ อัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชนและประชาชนประมาณครั้งละ 200 คน โดยเวทีแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยผู้ที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการปฎิรูปในแง่มุมต่างๆ โดยเวทีครั้งต่อไปจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 7 กันยายนนี้

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon