คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"อิสรภาพสื่อรัก" งานแสดงศิลปะ มูลนิธิธารศิลป์ฯ

นิทรรศการ ร.๙ ด้านพลังงาน

กระทรวงพลังงาน ร่วมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดนิทรรศการนำเสนอพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยะภาพด้านพลังงานรัฐมนตรีพลังงาน พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ บอกว่า กระทรวงพลังงานได้จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการฉายภาพพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะในด้านพลังงานที่พัฒนาพลังงานทดแทนหลายรูปแบบให้เกิดขึ้น เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ จากเอทานอลและไบโอดีเซล ที่ปัจจุบันกลายเป็นเชื้อเพลิงหลักในภาคขนส่งของไทย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาพลังงานน้ำ ลม และแสงอาทิตย์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ชั้นล่าง อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงานนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่สำคัญอื่นๆ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ วันละ 500 ดอก เวทีเสวนาเทิดพระเกียรติจากผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ในด้านต่างๆ

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon