คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

นิทรรศการ "ศาสตรา สถาปัตย์ไทย"

รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้เดินทางไปเปิดงานศาสตราสถาปัตย์ไทย ซึ่งเป็นงานแสดงเกี่ยวกับองค์ความรู้การก่อสร้างพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรแบบจำลองพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นงานด้านสถาปัตยกรรมที่งดงาม วันนี้งานดังกล่าวได้ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการทีมีชื่อว่า ศาสตราสถาปัตย์ไทย ณ แกลอรี่ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ บางรัก"นิทรรศการ"ศาสตราสถาปัตย์ไทย : พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ" เป็นอีกหนึ่งงานที่แสดงถึงการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านงานสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งจักแสดงเกี่ยวกับองค์ความรู้การศึกษา การก่อสร้างพระเมรุมาศสถาปัตยกรรมชั่วคราว ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ แกลอรี่ชั้น 1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC กรุงเทพฯ บางรัก โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้เกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศการเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงสำหรับนิทรรศการชุดดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ส่วนแสดงที่สำคัญประกอบด้วย โซนที่ 1 "คติจักรวาลและงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย" นำเสนอความเชื่อทางศาสนาและคติจักรวาล ที่เป็นพื้นฐานในการจัดผังของสถาปัตยกรรมไทยโดยจัดให้มีการฉายภาพเคลื่อนไหวของจักรวาลผ่านแบบจำลองพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ที่มีแกนกลางเป็นเขาพระสุเมรุ และมีสัตตบริภัณฑคีรีล้อมรอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สะท้อนการวางแผนผังตามหลักคติจักรวาลได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีการจัดแสดงหุ่นจำลองพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ขนาด 1:50 และเนื้อหาการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบจากกรมศิลปากร รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางหลักวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างพระเมรุมาศในรัชกาลก่อนหน้าโซนที่ 2 "โรงขยายแบบเท่าจริง ศิลปกรรม และศิลปสำหรับงานสถาปัตยกรรม" เนื่องจากสถาปัตยกรรมไทยเป็นศาสตร์ที่ไม่สามารถใช้การคำนวณแบบย่อส่วนก่อนการจัดสร้างได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก่อนการสร้างสถาปัตยกรรมจึงต้องมีการออกแบบและการขยายลาย ในส่วนจัดแสดงนี้จึงจำลองบรรยากาศโรงขยายแบบ หรือวิธานสถาปกศาลา พร้อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการออกแบบและขยายลาย รวมไปถึงจัดแสดงแบบร่างมือเท่าขนาดจริง (1:1) ในส่วนงานสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอศิลปะต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมชั่วคราวในงานพระราชพิธีฯ อาทิ ศิลปะการซ้อนไม้ ที่ใช้แทนการแกะสลักในสถาปัตยกรรมถาวร, ศิลปะการฉลุผ้าทองย่น สาบสี สอดแวว แทนการประดับกระจกสีสมัยโบราณในอาคารถาวร, และศิลปะการตบสี ลักษณะคล้ายการทำ stencil สมัยโบราณใช้การจุ่มสีทองคำเปลวโซน 3 "ครูสร้างนักออกแบบให้เป็นคน" บอกเล่าแนวความคิดและวิถีการถ่ายทอดความรู้จากครูทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม อันเป็นแรงบันดาลใจให้ศิษย์ ผู้ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปนิกที่อยู่เบื้องหลังการทำงานออกแบบและปฏิบัติการสร้างพระเมรุมาศ ให้เกิดการสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ไปสู่กระบวนการทำงาน การใช้ชีวิต และการสืบทอดงานศิลป์สู่คนรุ่นหลังและโซนที่ 4 "เวิร์กช็อปตามรอยสถาปัตย์ไทย" เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ศึกษาลักษณะการทำงานด้านจิตรกรรม ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ด้วยการฝึกเขียนแบบร่างลายไทยเบื้องต้น การทำตบสี เพื่อให้เข้าใจความอดทนทุ่มเทฝึกมือ ฝึกตา ฝึกสมาธิของช่างไทยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 ม.ค.2561 เวลา 10.30-21.00 น.ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ณ ห้องแกลอรี่ ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก
image beaconimage beaconimage beacon