คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
กระโดดสาวหมัดใส่คู่กรณีไม่ยั้ง!

"นิเทศศาสตร์" กับการศึกษาไทย

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับวิชาของคณะนิเทศศาสตร์ กับการศึกษาไทย หลังจาก ม.กรุงเทพ ประกาศชัด ไม่ยุบ คณะวารสารศาสตร์ แต่ควบรวมภาควิชาวารสารศาสตร์กับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งเปลี่ยนชื่อเป็น "บรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล" เพื่อให้สอดรับรูปแบบการนำเสนอข่าวที่เปลี่ยนไปดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับวิชาของคณะนิเทศศาสตร์ กับการศึกษาไทย หลังจาก ม.กรุงเทพ ประกาศชัด ไม่ยุบ คณะวารสารศาสตร์ แต่ควบรวมภาควิชาวารสารศาสตร์กับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งเปลี่ยนชื่อเป็น "บรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล" เพื่อให้สอดรับรูปแบบการนำเสนอข่าวที่เปลี่ยนไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon