คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

น้ำท่วมพายเรือทำบุญออกพรรษา

น้ำท่วมพายเรือทำบุญออกพรรษาน้ำท่วมพายเรือทำบุญออกพรรษาน้ำท่วมพายเรือทำบุญออกพรรษาน้ำท่วมพายเรือทำบุญออกพรรษาน้ำท่วมพายเรือทำบุญบรรยากาศการทำบุญในเทศกาลออกพรรษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพิจิตร ที่วัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่1ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง พุทธศาสนิกชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือน ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อมาร่วมทำบุญที่วัด ผู้ที่บ้านไม่ไกลนักจะใช้วิธีการพายเรือ ส่วนผู้ที่บ้านไกลจะใช้เรือหางยางเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อร่วมทำบุญที่วัดออกพรรษาโดยพุทธศาสนิกชนต้องมีความชำนาญในการพายเรือ และขับเรือหางยาว รวมถึงต้องระมัดระวังในการเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากและกระแสน้ำที่ไหลแรง เรือทั้งหมดจะจอดเรือที่ท่าน้ำของวัดซึ่งรอดจากน้ำท่วมเนื่องจากอยู่ที่สูงเพื่อประกอบพิธีทำบุญในเทศกาลออกพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธสำหรับการเดินทางด้วยเรือนับเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่แม่น้ำยมที่มักประสบอุทกภัยเป็นประจำทุกปี แม้ว่าจะไม่สะดวกเหมือการเดินทางด้วยรถแต่ก็เป็นวิธีที่ประชาชนในพื้นที่ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยแต่ละบ้านจะมีเรือเพื่อใช้ในการสัญจร ทั้งเรือพาย และ เรือหางยาว ซึ่งจะใช้ทั้งการสัญจรและประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน รวมถึงในวันพระสำคัญอย่างวันออกพรรษาบรรยากาศของการทำบุญจึงเห็นพุทธศาสนิกชนที่ประสบอุทกภัยก็จะใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางมาร่วมทำบุญ
image beaconimage beaconimage beacon