คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

น้ำท่วมย่านเศรษฐกิจตลาดไผ่ท่าโพ

ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร แม่น้ำยมที่ล้นตลิ่งบ่าเข้าท่วมพื้นที่ตลาดบริเวณ ตลาดไผ่ท่าโพกลาง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของตำบลไผ่ท่าโพ น้ำได้ท่วมบริเวณร้านค้าและถนนภายในตลาด ระดับน้ำ 15-20 เซนติเมตร พ่อค้า-แม่ค้าต้องนำโต๊ะมาตั้ง เพื่อวางสินค้าป้องกันสินค้าเสียหายจากน้ำ และวางกระสอบทรายเป็นแนวยาวเป็นทางเดิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าสด เช่น ผัก เนื้อ ปลา สำหรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมที่เอ่อท่วมตลาดไผ่ท่าโพยังทรงตัว เนื่องจากมีน้ำตอนบนไหลลงมาท่วมบริเวณตลาด บรรดาแม่ค้าได้พากันเปลี่ยนชื่อจากตลาดไผ่ท่าโพ เป็นตลาดน้ำไผ่ท่าโพ
image beaconimage beaconimage beacon