คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

น้ำท่วมเริ่มลด รถทุกชนิดสัญจรได้

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร น้ำท่วมที่สะสมเริ่มลดระดับลง ในพื้นที่การเกษตร รวมไปถึงถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสาย วังจิกท่าบัวทอง ฝังตะวันตกของแม่น้ำยมซึ่งอยู่ในพื้นที่ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งถนนเคยถูกน้ำท่วมสูง 80-90 เซนติเมตร ระยะทางความยาวกว่า 300 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจร ล่าสุดระดับน้ำท่วมได้ลดลง รถทุกชนิดสามารถใชเส้นทางในการสัญจรได้ หลังต้องหยุดใช้ถนนเดินทาง มานานเกือบ 2 เดือน สำหรับน้ำที่ท่วมขังยังคงมีปริมาณมาก โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร ตามแนวริมฝั่งของแม่น้ำยม จึงทำให้การลดระดับของน้ำท่วมขัง ยังคงมีปริมาณลดลงเพียงเล็กน้อย และ เป็นไปอย่างช้าช้า ซึ่งส่งผลทำให้ยังคงมีน้ำท่วมขังยาวนาน ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลาในการลดลงของปริมาณน้ำ ใน อีก 1-2 เดือนข้างหน้านี้
image beaconimage beaconimage beacon