คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ยิ่งใหญ่! นมัสการพระบรมธาตุนาดูน

น้ำท่วมใช้โอกาสเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยมน้ำยังคงท่วมขังพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลวังจิกอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ใช้โอกาสช่วงน้ำท่วม นำเป็ดไล่ทุ่ง กว่า 3000 ตัว ลงเลี้ยงในพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วม เพื่อเป็นแหล่งหาอาหารที่จากพื้นนา ที่ถูกน้ำท่วม โดยจะมีสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปลา เป็นอาหาร ส่งผลดี ให้กับฝูงเป็ดไล่ทุ่ง ได้มีการเจริญเติบโตและการออกไข่ของเป็ดที่จะออกไข่ในปริมาณมากเมื่อยามที่เป็ดมีร่างการสมบูรณ์ สำหรับจากการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ในช่วงนี้ ถือว่า เป็นการนำโอกาสในช่วงน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร นำเป็ดมาหาแหล่งน้ำมาเลี้ยง ในพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งจำนวนอาหารส่วนใหญ่จะค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากปริมาณน้ำที่ท่วมนาน จนทำให้แหล่งอาหาร จะมีจำนวนมาก

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon