คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

น้ำท่วมในนครศรีธรรมราช ยังสูง

มวลน้ำจากเทือกเขาหลวง นครศรีธรรมราชยังหลากต่อเนื่อง ขณะที่หลายชุมชนในเขตเมืองระดับน้ำสูงขึ้น ขณะที่การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะน้ำทะเลหนุนสูงสภาพน้ำป่าที่หลากลงมาจากเทือกเขาหลวงในเขตลุ่มน้ำท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ยังไม่คลี่คลาย โดยน้ำป่ายังคงหลากลงสู่คลองท่าดี คลองท่าใหญ่ และเข้าสู่เขตเมืองที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝ่ายด่าดี ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช ระดับน้ำยังสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยฝายแห่งนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 15 เมตร ระดับน้ำจากพื้นคลองเหนือฝายมีความสูง 4 เมตร ซึ่งภาวะน้ำป่าไหลหลากมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สูงขึ้นเฉลี่ย 10 ซ.ม.ต่อชั่วโมง และลดระดับลงเป็นบางช่วง ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกสะสมบนแนวเทือกเขาหลวง สำหรับเส้นทางน้ำในคลองท่าใหญ่ ท่าดี ซึ่งแยกไปคลองไชยมนตรี นาป่า วังรัก มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช ทำให้เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในชุมชนฝั่งตะวันตก และตะวันออกของแนวตัวเมืองมีระดับน้ำท่วมสูงขณะที่การระบายน้ำของสำนักชลประทานเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามามีอิทธิพลต่อช่วงการระบายน้ำ
image beaconimage beaconimage beacon