คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ศึกไทยลีก2018 นัดที่3 "การท่าเรือ" ดวล "ราชบุรี"

น้ำท่วม 12 อำเภอเมืองโคราช

นครราชสีมา - สถานการณ์น้ำท่วม 12 อำเภอโคราช คลี่คลายเหลือ 3 อำเภอ เขื่อน 5 แห่ง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยวันนี้ (6 ส.ค. 60) นายสุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดนครราชสีมา ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ผลกระทบจากพายุ"เซินกา" ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น 12 อำเภอ 75 ตำบล 758 หมู่บ้าน 14 ชุมชน ประกอบไปด้วย อำเภอเทพารักษ์ 5 ตำบล 57 หมู่บ้าน อำเภอชุมพวง 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน อำเภอสีดา 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน อำเภอบัวลาย 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน อำเภอแก้งสนามนาง 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน อำเภอโนนแดง 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน อำเภอประทาย 13 ตำบล 151 หมู่บ้าน อำเภอบัวใหญ่ 10 ตำบล 109 หมู่บ้าน 9 ชุมชน อำเภอด่านขุนทด 8 ตำบล 53 หมู่บ้าน อำเภอเมืองยาง 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน อำเภอลำทะเมนชัย 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน และอำเภอพิมาย 7 ตำบล 70 หมู่บ้าน รวมราษฎรประสบภัยทั้งหมด 23,142 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 243 หลัง วัด/กุฏิสงฆ์ 5 หลัง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ถนน 119 สาย สะพาน 5 แห่ง ยุ้งข้าว 1 หลัง ฝาย 15 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง โรงงาน 3 แห่ง บ่อปลา147บ่อ คันดิน17แห่ง เป็ด/ไก่1,300ตัว และพื้นที่เกษตรกรรม104,651ไร่โดยอำเภอที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว มีจำนวน 9 อำเภอ คือ อำเภอเทพารักษ์ อำเภอชุมพวง อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอบัวใหญ่ อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอด่านขุนทด อำเภอพิมาย และอำเภอลำทะเมนชัย อำเภอที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม มีจำนวน3อำเภอ คือ อำเภอประทาย อำเภอโนนแดง และอำเภอเมืองยางด้านนายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุเซินเกาที่เข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนทั้ง 5 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ประกอบไปด้วย เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 84 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณกักเก็บอยู่ 74 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 155 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำปลายมาศ อ.เสิงสาง มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 98 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon