คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

น้ำป่าท่วมขังชุมชนสวนโพธิ์ สูงกว่า 1 เมตร

พิจิตรน้ำป่าจากเทือเขาเพชรบูรณ์ยังคงส่งผลกระทบพื้นที่อำเภอทับคล้อต่อเนื่อง ล่าสุดชุมชนสวนโพธิ์ มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ส่วนชุมชนตลาดใต้น้ำยังท่วมขังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ยังคงส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยที่ชุมชนสวนโพธิ์ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลทับคล้อ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำท่วมบ้านเรือน จำนวน 11 หลังคาเรือน น้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร การแก้ปัญหาเบื้องต้น ใช้วิธีสร้างสะพานชั่วคราวเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างบ้านในชุมชน การเดินทางเข้า-ออก จากชุมชนเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากทางเข้าเพียงทางเดียวถูกน้ำท่วมสูง ขณะที่ชุมชนตลาดใต้ซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังคงท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านสำหรับพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทับคล้อ เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เข้าท่วมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบท่วมบ้านเรือนประชาชน สถานที่สำคัญ และเส้นทางในการสัญจร โดยขณะนี้ภาครัฐให้การช่วยเหลือโดยการดูแลความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน การเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon