คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"น้ำยม" ล้นตลิ่ง น้ำเกือบ 2 เมตรชาวบ้านพายเรือปลดทุกข์

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงขยายวงกว้างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม ซึ่งไหลผ่านพื้นที่4อำเภอของจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะน้ำที่มีปริมาณมากเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำ ที่บ้านจิกสามร้อย หมู่ที่1ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ บ้านเรือนประชาชนกว่า 20 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมระดับน้ำสูงเกือบ 2 เมตร ส่วนชั้นสองของบ้านเหลืออีกเพียง 50 เซนติเมตร จะท่วมถึงพื้นบ้านชั้นสอง รวมทั้งห้องสุขาซึ่งอยู่ชั้นบน ส่วนชั้นล่างของบ้านถูกน้ำท่วมไม่สามารถใช้การได้ ชาวบ้านต้องใช้เรือพายออกไปปลดทุกข์ ขณะที่ทางสาธารณสุขอำเภอบึงราราง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย และเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่แจกจ่าย ยารักษาโรค ให้กับชาวบ้าน เนื่องจากน้ำได้ท่วมขัง เป็นเวลานาน กว่า 3 เดือน เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำสำหรับหมู่บ้านจิกสามร้อย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง เป็นอีกพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดกับแม่น้ำยม น้ำจากตอนบนที่ไหลเข้าพื้นที่จะท่วมขังภายในหมู่บ้านซึ่งแต่ละครั้งจะท่วมสูงและท่วมเป็นเวลานานกว่าหมู่บ้านอื่น ในเขตพื้นที่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
image beaconimage beaconimage beacon