คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"น้ำสะแกกรัง" ล้นตลิ่งท่วมวัดโบสถ์

น้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง ที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ ใน 5 ตำบล คือ ต.อุทัยใหม่ ต.สะแกกรัง ต.หาดทนง ต.เกาะเทโพ และต.ท่าซุง ของอำเภอเมืองอุทัยธานีน้ำได้ขยายท่วมเป็นวงกว้าง และระดับน้ำยังไหลเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง ล่าสุดทำให้วัดอุโปสถาราม หรือ วัดโบสถ์ วัดเก่าแก่สร้างสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอุทัยธานี ถูกน้ำท่วมปิดรอบวัดทุกเส้นทาง ทำให้ประชาชนต้องใช้เรือในการสัญจร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แขวงการทางอุทัยธานี ได้นำป้ายมาติดบอกเส้นทางที่ถูกน้ำท่วม ที่จะมุ่งเข้าสู่ถนนสายหาดทนง(อ่าน หาด-ทะ-นง) - เกาะเทโพ และทางแยก ถนนสาย333 ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ที่เดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวของอุทัยธานี เพื่อแจ้งให้ผู้ขับรถที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รับทราบแล้ว
image beaconimage beaconimage beacon