คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"บขส." เปิดเดินรถระหว่างไทย - ลาว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล บอกว่า บขส. ได้เปิดเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ เส้นทางระหว่างประเทศ น่าน - ไชยะบุรี - หลวงพระบาง ระยะทาง 373 กม. โดยการเปิดเดินรถในเส้นทางระหว่างประเทศนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามแนวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและเป็นประตูสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย
image beaconimage beaconimage beacon