คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ลุ้นผลตรวจดีเอ็นเองาช้าง เสือดำ "เปรมชัย"

บทบาทการพัฒนาประเทศของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ซึ่งจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ บทบาทในการพัฒนาประเทศของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นภาษาจีน เพื่อถ่ายทอดบทบาทของพระองค์ท่าน แสดงให้เห็นถึงการทรงงานหนักของพระองค์ตลอดพระชนม์ชีพ จึงทำให้พระองค์เป็นกษัตริย์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนกษัตริย์พระองค์ใดในโลกอาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ซึ่งจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ บทบาทในการพัฒนาประเทศของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นภาษาจีน เพื่อถ่ายทอดบทบาทของพระองค์ท่าน แสดงให้เห็นถึงการทรงงานหนักของพระองค์ตลอดพระชนม์ชีพ จึงทำให้พระองค์เป็นกษัตริย์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนกษัตริย์พระองค์ใดในโลก

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon