คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

บริการเทคโนโลยีสื่อสาร ธุรกิจเด่นสุดปี 61

หอการค้าเผย 10 ธุรกิจดาวรุ่งปี 61 พบเด่นสุดปีหน้า ธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารและการให้บริการอินเตอร์เน็ท สาเหตุจากการผลักดันภาครัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ บอกว่า ผลการประเมิน 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่งและดาวร่วงในปี 2561 พบ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่งปี 2561อันดับที่ 1.คือธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์การให้บริการ Internet และเครือข่าย ซึ่งเป็นผลจากนโยบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตในระดับคำบลและชุมชน เป็นต้นอันดับ 2 ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามอันดับ 3 ธุรกิจ e-commerceอันดับ 4 ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวอันดับ 5 ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์อันดับ 6 ธุรกิจ Modern Trade ธุรกิจด้านการเงิน อาหารและเครื่องดื่มอันดับ 7 ธุรกิจขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อันดับ 8ธุรกิจด้านการศึกษา การท่องเที่ยวอันดับ 9 ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต อสังหาริมทรัพย์ บ้านเช่า ห้องเช่า ธุรกิจด้านโหราศาสตร์ เครื่องราง ของขลังอันดับ 10 ธุรกิจวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจเสริมสวยแนวแฟชั่น ซึ่งทั้ง 10 ธุรกิจเกิดจากปัจจัยสนับสนุนที่มาจากภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้สูงขึ้นเกินกว่า 4% การลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงกำลังซื้อของประชาชนฐานรากเพิ่มขึ้นตามสวัสดิการแห่งรัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สำหรับ 10 อันดับธุรกิจดาวร่วงปี 2561 ประกอบด้วยอันดับ 1. ธุรกิจหัตถกรรมอันดับ 2 ธุรกิจการผลิตเหมืองแร่อันดับ 3 ธุรกิจสิ่งพิมพ์นิตยาสารและวารสาร ธุรกิจเช่าหนังสืออันดับ 4 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น DVD CDอันดับ 5 ธุรกิจผลิตและตำหน่ายแผ่นDVD CDอันดับ 6 ธุรกิจเคเบิลทีวีอันดับ 7 ธุรกิจผลิตสินค้าเกษตร ยาง ปาล์ม ข้าวอันดับ 8 ธุรกิจร้านขายมือถือมือ 2อันดับ 9 ร้านค้าแบบดังเดิมอันดับ 10 ธุรกิจอินเตอร์เน็ต รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนวรรธน์ พลวิชัย บอกว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้คาดการณ์ว่ามีโอกาสขยายตัวได้ใกล้เคียง 4% ถึง80% โดยได้รับปัจจัยหนุนจากภาคส่งออกที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และภาคการท่องเที่ยว ส่วนในปี 2561 ตาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ 4.2-4.5% ปัจจัยหนุนคือ ภาคการส่งออก //การท่องเที่ยว และเงินลงทุนจากโครงการต่างๆของภาครัฐที่จะเริ่มกระจายสู่ธุรกิจต่างๆในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561
image beaconimage beaconimage beacon