คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

บัณฑิตครูนอกที่ตั้ง ปัญหาที่รอการแก้ไข

อีกหนึ่งปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาครูของบ้านเราคือ ระบบประเมินมาตรฐานหลักสูตรที่ยังไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะกรณีบัณฑิตครูที่จบจากนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย ไม่ผ่านการประเมินเพราะหลักสูตรไม่ผ่านการรับรองยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึความล้มเหลวระบบการศึกษาไทย ไปติดตามได้จากรายงานคุณขวัญเรียม แก้วสุวรรณก่อนหน้านี้เลขาธิการคุรุสภาได้ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้มีหลักสูตรนอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 3 แห่งที่อยู่ระหว่างการประเมินพิจารณา คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดล่าลุดอธิการบดีได้ออกมาเปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาที่จังหวัดลำปางได้ทำการแก้ไขและเยียวยาบัณฑิตด้วยการรับเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในตำแหน่งเทียบเท่าใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพจนกว่า สกอ.จะอนุมัติ ซึ่งขณะนี้ สกอ.ได้เข้าประเมินแล้ว อยู่ขั้นตอนระหว่างการรอฟังผลส่วนบัญฑิตที่ไม่รับเงื่อนไขทำงานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทางคุรุสภาได้ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งตามระเบียบ ต้องสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ครบ 1 ปี หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนทำการประเมินว่าสอนได้ตาม 9 มาตราฐานวิชาชีพครูหรือไม่ หากผ่านการประเมิน บัณฑิตสามารถเทียบโอนความรู้ตามมาตราฐานวิชาชีพครูได้เลยภายใน 30 วันสำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษานอกที่จังหวัดตรัง แก้ไขโดยการปิดสาขาและโอนย้ายนักศึกษาทั้งหมดมาเรียนที่ส่วนกลาง เยียวยาด้วยการช่วยเหลือเรื่องค่าใช่จ่ายบางส่วนทว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่อยากให้สังคมตัดสินว่า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งไม่ได้มาตราฐาน เพราะศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งทั้ง 4 แห่ง ได้เปิดทำการเรียนการสอนก่อน สกอ.และคุรุสภาจะออกกฎเกณฑ์มาตราฐาน แต่เมื่อมีเงื่อนไขเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด และไม่อยากให้ตัดสินว่าไม่มีคุณภาพเปิดแค่ต้องการทำรายได้จนกว่าจะได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง
image beaconimage beaconimage beacon