คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

- "บัวขาว" จบป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัวขาว บัญชาเมฆ หรือสิบโทสมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยชื่อดัง ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเมื่อวานที่ผ่านมา (30/11/60) หลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งเดินทางไปสมทบกับ ตูน บอดี้แสลม ในโครงการ "ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ บัวขาว เคยได้รับพระทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ มาแล้ว โดย ปี 2556 เป็นปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาโท) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ปี 2557 เป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
image beaconimage beaconimage beacon