คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

บ้านไผ่เร่งระบายรถ แนะใช้ทางเลี่ยง

จนถึงขณะนี้สภาพจราจรที่ถนนมิตรภาพช่วง สามแยกบายพาสทางหลวง อ.บ้านไผ่ ตัดกับถนนเส้นบ้านไผ่ - บรบือ จ.มหาสารคาม ก็ยังมีการจราจรหนาแน่น เนื่องจากประชาชนที่เดินทางมาจากภาคอีสานตอนเหนือ และอีสานตอนกลาง เดินทางมาบรรจบกันที่อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พอดี ส่วนสภาพการจราจรจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามจาก คุณสุมาลี สุวรรณกรสภาพจราจร บนถนนมิตรภาพในช่วงเย็นวันนี้ ยังคงหนาแน่นเป็นอย่างมาก โดยมีปริมาณรถสะสมตามสี่แยกต่างๆ โดยเฉพาะ บริเวณอ.บ้านไผ่ ซึ่งมีรถติดยาวปรมะาณ 300 เมตร ทำให้ประชาชนที่สัญจรใช้เส้นทางนี้ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังพบปัญหารถแซงทางซ้ายและมาเบียดเข้าขวาทำให้การจราจรชะลอตัวลงอีกรวมถึง ปัญหาการใช้ทางร่วม ทางแยกของพื้นที่ชุมชนทำให้มีปริมาณรถสะสมเพิ่มเป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของสภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้ตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยจัดหน่วยประชาสัมพันธ์ออกเครื่องกระจายเสียง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ยินโดยทั่วกัน พร้อมกับแทรกมุกตลก สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยสำหรับประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้ มีเป็นจำนวนมาก เฉพาะประชาชนที่เดินทางมาจากอีสานตอนเหนือคือจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู ที่เดินทางมาตามถนนมิตรภาพ และยังมีประชาชนที่มาจากภาคอีสานตอนกลางคือ จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ที่เดินทางมาบนถนนสายบรบือ บ้านไผ่ ก็จะมาบรรจบกันบริเวณสามแยกแห่งนี้ ทำให้มีปริมาณรถสะสมอย่างต่อเนื่องระยะทางยังอีกยาวจากตัว อ.บ้านไผ่ กว่าจะถึงปลายทางกรุงเทพมหานคร อีกกว่า 400 กิโลเมตร ทำให้ตลอดทั้งคืนนี้ ถนนสายนี้ยังคงต้องรองรับการเดินทางของประชาชนอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจร จนกว่าจะถึงที่หมาย นอกจากนั้นที่ อ.พลจั งหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องพิเศษเพื่อระบายรถอีกหลายจุด เนื่องจากเริ่มมีปริมาณรถสะสมหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง
image beaconimage beaconimage beacon