คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"ปชช.มีความสุขทำดีถวายพ่อ

มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความสุขประชาชนกับการทำดีถวายพ่อ จากตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ 1,177 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3-21 ตุลาคม 2560 พบว่า ส่วนใหญ่ 91.4 %ประชาชนมีความสุขที่ได้ทำความดีถวายพ่อ เช่น เป็นลูกกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง จงรักภักดี ปกป้องการล่วงละเมิดสถาบัน ลดความเห็นแก่ตัว รองลงมา 90.7 % ประชาชนมีความสุขที่เห็นคนไทยรักกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนอกจากนี้ 96.3 % ภูมิใจที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ขณะที่ 75.5 % มีความสุขเมื่อนึกถึงความปลอดภัยของคนในชุมชน
image beaconimage beaconimage beacon