คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"ป.ป.ช" เตือน ครม.ใหม่ ยื่นบัญชีทรัพย์สิน

หลัง นายวรวิทย์ สุขบุญ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงที่รัฐมนตรีใหม่ในคณะรัฐมนตรี.ประยุทธ์ 5 ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. ตามกฎหมาย ว่า ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ดังนั้นรัฐมนตรีใหม่ จึงต้องดำเนินการยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2560 นี้หลัง นายวรวิทย์ สุขบุญ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงที่รัฐมนตรีใหม่ในคณะรัฐมนตรี.ประยุทธ์ 5 ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. ตามกฎหมาย ว่า ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ดังนั้นรัฐมนตรีใหม่ จึงต้องดำเนินการยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2560 นี้
image beaconimage beaconimage beacon