คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
นครบาล จับคู่ผัว-เมีย ค้ากัญชาข้ามชาติ

ปภ.ซ้อมแผนช่วยผู้ประสบภัยในทะเล

ปลัดจังหวัดชลบุรี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ใจกล้า เสนาธิการมณฑลทหารบกที่14นาวาเอก (พิเศษ) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี (ปภ.) ร่วมการฝึกซ่อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กรณีอุบัติเหตุจากการคมนาคมทางน้ำ การฝึกดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง มทบ.14ตำรวจน้ำ ทัพเรือภาคที่1เจ้าท่าพัทยา เมืองพัทยา และอื่นๆ รวม 35หน่วยงาน ทำการฝึกร่วม เพื่อซักซ่อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆทดสอบความพร้อมของเครื่องมือ พาหนะ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่หากเกิดเหตุการณ์ หรือสาธารณภัยขึ้นจริง จะได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon