คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ปภ.สำรวจพบผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาว กว่า 3 แสนราย

ปภ.สำรวจ จ.บุรีรัมย์ พบมีผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาว กว่า 3 แสนราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10 เปอร์เซ็นต์จากที่ จ.บุรีรัมย์ มีสภาพอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตอนเช้ามีหมอกปกคลุมและหนาวเย็นจัด โดยช่วงนี้มีอุณหภูมิลดอยู่ที่ 12-13 องศาเซลเซียส ทางจังหวัดจึงได้สั่งการให้ 23 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจจำนวนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส คนชรา และคนพิการ ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว รายงานมายังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และคลายความหนาวเย็นให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนจากข้อมูลการสำรวจพบว่ามีผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา และผู้พิการ ขาดแคลนผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวทั้งจังหวัดอยู่กว่า 338,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง อุณหภูมิจะต้องลดต่ำกว่า 8องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วัน จึงจะประกาศภัยหนาวและอนุมัติงบเพื่อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยได้ ซึ่งขณะนี้ก็มีภาคเอกชนนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา บอกว่า ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาวรายงานให้ทางจังหวัดทราบแล้ว สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประสบภัยเพื่อรับการช่วยเหลือ จะต้องไม่เป็นราษฎรที่เคยได้รับแจกผ้าห่มมาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี
image beaconimage beaconimage beacon