คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ปภ.เผย 3 จังหวัดใต้ยังประสบอุทกภัยน้ำท่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผย ยังเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด คือ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายชยพล ธิติศักดิ์ ระบุว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 8 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 3 จังหวัด รวม 15 อำเภอ 111 ตำบล 1,140 หมู่บ้าน85,290 ครัวเรือน 261,240 คน ประกอบด้วย ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ยังคงมีน้ำท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 อำเภอ ลุ่มน้ำตาปี 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยแจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่
image beaconimage beaconimage beacon