คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ปภ.เผย 7 จังหวัดภาคใต้ ยังประสบอุทกภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผย 7 จังหวัดภาคใต้ยังประสบปัญหาอุทกภัย พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายชยพล ธิติศักดิ์ บอกว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่ รวม 121 อำเภอ 820 ตำบล 5,901 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 502,158 ครัวเรือน 1,616,447 คน เสียชีวิต 22 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ สตูล ยะลา นราธิวาส ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย ลุ่มน้ำปัตตานี 1 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก และอำเภอเมืองปัตตานี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 จังหวัด ได้แก่ สงขลา และพัทลุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช //ลุ่มน้ำตาปี 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานีทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยแจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม พร้อมระดมทรัพยากรและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้งเต็นท์ที่พัก รถผลิตน้ำดื่ม รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถบรรทุก รถสุขาเคลื่อนที่ เรือท้องแบน และเครื่องสูบน้ำ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
image beaconimage beaconimage beacon